Wat is de Pastorie

De Pastorie is een woonvorm voor beschermd wonen in Zeerijp en biedt plek aan vier jongvolwassenen in de leeftijd van 15 tot 25 jaar.

 

De cliënten kunnen door omstandigheden niet (meer) bij hun (pleeg)ouders/ verzorgers wonen, maar zijn er ook nog niet aan toe om op zichzelf te wonen. Vaak is er sprake van een (licht) verstandelijke beperking, gedragsproblematiek en/of psychiatrische problematiek.
Het doel van wonen op De Pastorie is het toewerken naar zelfstandig functioneren op allerlei verschillende aspecten in het leven en herintegratie in de maatschappij, met als einddoel om (zo) zelfstandig (mogelijk) te kunnen wonen. Hier wordt dagelijks intensief met de cliënten naartoe gewerkt door middel van individuele doelen en subdoelen. Een belangrijk onderdeel van het toewerken naar zelfstandigheid en integratie in de maatschappij is het opbouwen van een gezond dag- en nachtritme en het geven van invulling aan de dag. Alle cliënten die op De Pastorie wonen gaan daarom naar dagbesteding, school, stage of werk.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over De Pastorie of voor de aanmelding van uw cliënt kunt u contact  met ons opnemen. Dit kan zowel telefonisch als via de mail.