Klachtenregeling

Het kan gebeuren dat je een klacht hebt over De Pastorie. Een klacht heb je als je ontevreden bent over de manier waarop je behandeld wordt binnen De Pastorie of over het gedrag van de begeleiding binnen De Pastorie.

 

Wat te doen bij een klacht?

Als je een klacht hebt kun je twee dingen doen:

  1. Bespreek de klacht met de begeleider waar je de klacht over hebt. Doe dit op een rustig tijdstip en op een rustige manier. Heb je het gevoel dat je er met de betreffende begeleider niet uit komt, bespreek de klacht dan met iemand van de directie: Marleen of Nanne. Samen wordt dan het ‘Klachtenformulier De Pastorie’ ingevuld en naar een oplossing voor de klacht gezocht.
  2. Dien een officiële klacht in bij de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg.

 

Klacht indienen via de klachtencommissie van Klachtenportaal Zorg

Elke cliënt heeft de mogelijkheid om over de geboden zorg een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van De Pastorie. Een klacht kan door de cliënt zelf of door een vertegenwoordiger worden ingediend en heeft betrekking op “een gedraging van de zorgaanbieder of van voor hem werkzame personen jegens de cliënt”.

 

Als je een klacht wil indienen bij de klachtencommissie van De Pastorie, dan kun je dit doen bij Klachtenportaal Zorg.

 

Het indienen van een klacht kun je op twee manieren doen:

  1. Je kunt een klacht indienen via internet. Dit kan op de website http://klachtenportaalzorg.nl via het klachtenformulier dat op de homepage van de website staat.
  2. Je kunt je klacht schriftelijk indienen. Dit doe je door een brief te sturen aan: Klachtenportaal Zorg, Westerstraat 117, 1601 AD Enkhuizen. Vermeld in de brief de volgende zaken: 
  • Je naam
  • Je adresgegevens
  • Het onderwerp of de begeleider van De Pastorie waar de klacht over gaat
  • Een uitgebreide omschrijving van de klacht
  • Wat je tot nu toe zelf hebt gedaan om tot een oplossing van de klacht te komen.

 

In beide gevallen krijg je binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging van je klacht.